Megjelent az Igazság és Élet 2020/2 száma

Megjelent az Igazság és Élet 2020/2 száma, amely április-május-június hónapokra (Virágvasárnaptól–a Szentháromság utáni 3. vasárnapig tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, gyermek-istentiszteletekhez. Ebben a számban külön előkészítés és prédikációvázlat található zenés áhítathoz, orgonaszenteléshez. A kitekintés rovatban ezúttal Nagy Gábor „A református igehirdetés” című tanulmánya olvasható. A könyvajánlóban Eugene H. Peterson: A lelkészi szolgálat három sarokpontja című kötetről találhatunk recenziót.

Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen.

Dr. Kovács Krisztián