Imádságra nevelés lehetőségei kreatív eszközökkel

LT’18.1.
Vezető: Programfelelős: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI), előadó: Zimányi Noémi (katechetikai szakértő, RPI)
Időpont: 2018-04-09 – 2018-04-09
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 6
Regisztrációs díj: 6000 Ft/fő
Célkitűzés:
A mindennapi katechézisről való beszélgetés során gyakran merülnek fel olyan kérdések, amelyek az imádsághoz, imádságra neveléshez kapcsolódnak.
• Van-e létjogosultsága az imádságra nevelésnek és mit jelent egyáltalán?
• Hogyan lehet imádságra nevelni hittanórai keretek között?
• Hogyan használhatóak fel hétköznapi tárgyak és eszközök a kegyességi életre való nevelés szolgálatában?
• Milyen imádságformák jelenhetnek meg a hittanórán?

A képzés során többek között ezekre a kérdésekre keresünk választ. Az imádságra nevelés elméleti alapjai mellett olyan konkrét ötletekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyek segítséget nyújtanak az általános iskolai korosztály imádságra neveléséhez. A műhelymunka során néhány eszközt el is készítünk. A résztvevők számára szakmai anyagot és ötlettárat bocsátunk rendelkezésre.
Ajánlott irodalom:
Megújuló katechézis, MRN 2017/2, in: http://refpedi.hu/mrn2017/02/ KORHER, EDGAR JOSEF: Hogyan tanítsunk imádkozni?, Budapest, Jel Ki-
adó, 1991.
NÉMETH DÁVID: Pasztorálantropológia, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017

Vélemény, hozzászólás?