Drámapedagógiai lehetőségek a katechézisben
LT’18.5.
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2018-10-24 - 2018-10-26
Hely: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12 Ft/fő
A drámapedagógia, mint tanítási metodika közel 40 éve van jelen a magyarországi színházi és iskolai színtereken. Mára hatalmas meny-nyiségű magyar nyelvű szakirodalom, kiépült szervezeti rendszer áll az érdeklődők rendelkezésére.
Hogyan használható a drámapedagógia a hittanoktatásban? Mi az, amit módszerei közül mi is átemelhetünk tanítási gyakorlatunkba? Milyen haszna lesz diákra és hittanoktatóra nézve a drámás hittanó-rának? Hogyan fejlődhet közösségünk, a tanár-diák kapcsolat a közös játék segítségével? Hogyan tervezzünk meg egy drámás órát, hogyan vezessünk játékokat?
A képzés során ezeket a kérdésköröket is érintve a gyakorlatba átültethető, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre. Gya-korlatorientált munkára invitáljuk a résztvevőket.
A résztvevők számára helyben mappát adunk kézbe, melyben hazavihető ötlettárat és egyéb segédletek találhatóak. Ezen kívül, to-vábbi bőséges anyagot (ötleteket, feldolgozásokat) küldünk ki a részt-vevők számára e-mailben a képzést követően. Előzetes drámapeda-gógiai gyakorlat nem előfeltétel.

Programtervezet:
Fogalmi tisztázások, a drámapedagógia alapjai és katechetikai kapcso-lópontok. Műhelymunka, saját élményű játék és feldolgozás.
Ajánlott irodalom:
GABNAI KATALIN: Drámajátékok, Budapest, Magyar Drámapedagógiai
Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1993.
NEELANDS, JONATHAN: Dráma a tanulás szolgálatában, (ford. Szauder Erik) Színházi füzetek IV., Budapest, Magyar Drámapedagó-giai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1994.
KAPOSI LÁSZLÓ (szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak,
Budapest, Magyar Művelődési Intézet, Magyar Drámapeda-gógiai Társaság, 1999.
KAPOSI LÁSZLÓ: Drámapedagógiai olvasókönyv, Budapest, Magyar Drámapedagógiai Társaság Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1995.
KAPOSI LÁSZLÓ: Játékkönyv, Színházi füzetek IV., Budapest, Kerekasztal
Színházi nevelési Központ és a Marczibányi Téri Művelődési Központ, 2002.
MONTÁGH IMRE (2003): Gyermekszínjátszók beszédnevelő könyve/MONTÁGH IMRÉNÉ - BITTERATIBORNÉ: Szép szóval, nyílt szívvel, Budapest, Logopédia Kiadó, 2003.
BOLTON, GAVIN: A tanítási dráma elmélete, Budapest, Marczibányi Téri
Művelődési Központ, 1994.
DEBRECEZENI TIBOR (szerk.): Szín-Kör-Játék, Budapest, Múzsák Könyvkiadó, 1984.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.