Imádságra nevelés lehetőségei kreatív eszközökkel
LT’18.1.
Vezető: Programfelelős: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI), előadó: Zimányi Noémi (katechetikai szakértő, RPI)
Időpont: 2018-04-09 - 2018-04-09
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 6
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
Célkitűzés:
A mindennapi katechézisről való beszélgetés során gyakran merülnek fel olyan kérdések, amelyek az imádsághoz, imádságra neveléshez kapcsolódnak.
• Van-e létjogosultsága az imádságra nevelésnek és mit jelent egyáltalán?
• Hogyan lehet imádságra nevelni hittanórai keretek között?
• Hogyan használhatóak fel hétköznapi tárgyak és eszközök a kegyességi életre való nevelés szolgálatában?
• Milyen imádságformák jelenhetnek meg a hittanórán?

A képzés során többek között ezekre a kérdésekre keresünk választ. Az imádságra nevelés elméleti alapjai mellett olyan konkrét ötletekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyek segítséget nyújtanak az általános iskolai korosztály imádságra neveléséhez. A műhelymunka során néhány eszközt el is készítünk. A résztvevők számára szakmai anyagot és ötlettárat bocsátunk rendelkezésre.
Ajánlott irodalom:
Megújuló katechézis, MRN 2017/2, in: http://refpedi.hu/mrn2017/02/ KORHER, EDGAR JOSEF: Hogyan tanítsunk imádkozni?, Budapest, Jel Ki-
adó, 1991.
NÉMETH DÁVID: Pasztorálantropológia, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.