Az Ószövetség és a reformáció
LT'17.3.
Vezető: Dr. Kustár Zoltán (egyetemi tanár, DRHE)
Időpont: 2017-04-11 - 2017-04-12
Hely: Debrecen, DRHE
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 9
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
A DRHE Ószövetségi Tanszékének konferenciája, a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva, olyan témát állít fókuszba, mely az utóbbi évtizedekben csak marginálisan jelent meg a bibliatudományokban és az egyházi diskurzusban.
A konferencia tizennégy előadása a reformátorok Ószövetség-értelmezésével és a 15–16. századi protestáns egyházak Ószövetség-használatával foglalkozik és vizsgálja az Ószövetség helyét és szerepét az újkori protestáns gondolkodásban, ugyanakkor keresve a választ arra is, hogy a Szentírásnak ez az első, gyakran elhanyagolt fejezete hogyan és mennyiben van jelen a mai protestáns egyházi gyakorlatban és teológiában. A tematika – ennek megfelelően – az ószövetségi tudományok mellett a kortárs dogmatika, homiletika, katechetika és egyházzene területeire is kiterjed.
A házigazdák részvétele mellett felkért vendégelőadók érkeznek Budapestről (KRE, EHE, ELTE), Szegedről (GFF), Pápáról (PRTA), Sárospatakról (SRTA) és Kolozsvárról (KPTI); a református résztvevők mellett ott találjuk az evangélikus, valamint a római katolikus teológia jeles képviselőit is.
Ajánlott irodalom:
Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon (Humanizmus és Reformáció 2), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973.
Karasszon István: Az Ószövetség a Heidelbergi Kátéban, in: Fekete, K. – Ferencz, Á. (szerk.): Vigasztaló ismeret. Tanulmányok a Heidelbergi Káté teológiájáról, Budapest, Kálvin Kiadó, 2014, 23–33.
Török István: Az Ószövetség értékelése Kálvin Institutiojában, in: Kálvin és a kálvinizmus, Debrecen, Debrecen város és a TTRE Könyvnyomdavállalata, 1936, 121–139.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.