Megújuló katechézis 1. 2018
A „Z” generáció katechézisének kihívásai és lehetőségei
LT’18.2.
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, igazgatóhelyettes, RPI) Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2018-05-07 - 2018-05-07
Hely: Debrecen
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 6
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
épzés célja:
A lelkipásztorok, hittanoktatók általános tapasztalata, hogy napjaink generációja másként gondolkodik, sokszor más módon (is) megszó-lítható és megszólítandó. Olyan népszerű fogalmak terjednek már a mindennapi közbeszédben is, mint a Z, Y, Alfa generáció - digitális bennszülött, gamifikáció, stb. Mit jelentenek ezek a kifejezések való-jában? Tényleg más-e a digitális generáció, mint a korábbi időszakok gyermekei és fiataljai? Hogyan vihetjük hozzájuk közel Isten Igéjét és milyen tipikus/atipikus jellemvonásokra érdemes odafigyelnünk? Milyen valláspedagógiai szempontokat vegyünk figyelembe a készü-lés során és vannak-e hasznos módszertani lehetőségek? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a képzés során. Célunk az aktuális kihívások feltérképezése és ötletek, lehetőségek felkínálása a mindennapi ka-techézis számára. A résztvevők a téma megalapozása után játékos, kreatív módszertani lehetőségekkel ismerkedhetnek meg, melyek mobiltelefonon, számítógépen és egyéb technikai eszközön használ-hatóak.
Ajánlott irodalom:
A „Z” generáció katechézise, MRN 2017/4, in: http://refpedi.hu/mr-
n2017/04/#page=1
Fegyverneki gergő: IKT-s ötlettár, Budapest, Neteducatio Kft., 2016. Fegyverneki gergő - AKNAI DÓRA ORSOLYA: A mobiltanulás ábécéje
pedagógusoknak, Budapest, Neteducatio Kft., 2017.
PRIEVARA TIBOR: A 21. századi tanár, Budapest, Neteducatio Kft., 2015. TÓTH-MÓZER SZILVIA - LÉVAI DÓRA - SZEKSZÁRDI JÚLIA (szerk.): Digitális Nemzedék Konferencia. Tanulmánykötet, Budapest, ELTE, 2012, letölthető: http://www.eltereader.hu/me-dia/2014/05/Digitalis_nemzedek_2012_konferenciako-tet_READER.pdf

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2018/3 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.