Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek a katechézisben
LT'17.5.
Vezető: Dr. Szászi Andrea (katechetikai szakértő, RPI), Csüllög Ferenc (katechetikai előadó, RPI)
Időpont: 2017-10-08 - 2017-10-10
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 20 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Célkitűzés:
Általános tapasztalat, hogy a hittanórákon jelen vannak hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű diákok. Mit él át a hittanoktató/ lelkipásztor a csoport tanításakor? Milyen kihívásokkal néz szembe? Milyen megoldási lehetőségei adódnak? Milyen módszertani ötletek segíthetik a katechézis mindennapi munkáját? A képzés során ezt a kérdéskört járjuk körül és a gyakorlatba átültethető, hazavihető ötlettárat bocsátunk a rendelkezésükre.
Ajánlott irodalom:
A képzés előtt kerül kiküldésre.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.